O Středočeském kraji

Sídlo Zborovská 11
150 21 Praha 5
Telefon 257 280 111 (ústředna)
Fax 257 280 203
Elektronický kontakt info@kr-s.cz
Oficiální stránky www.kr-stredocesky.cz
Rozloha kraje 11 016 km2, téměř 14 % rozlohy České republiky
Počet obyvatel 1 171 200
Počet obcí 1 146
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností 26
Nejvyšší bod kraje vrch Tok v Brdské pahorkatině (846 m n. m)
Nejnižší bod kraje hladina řeky Labe u Dolních Beřkovic

Důležité odkazy

Portál Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/portal
Infoweb Středočeský kraj http://www.centralbohemia.cz/
Kontakty na notáře Přehled notářů
Škoda Mladá Boleslav http://www.skoda-auto.cz
Rekreační vodní cesty v ČR http://www.plavba.cz/
CHKO Křivoklátsko http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz/
CHKO Kokořínsko http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz/
CHKO Český kras http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz/
CHKO Český ráj http://www.cesky-raj.info/
CHKO Blaník http://www.blanik.ochranaprirody.cz/
Hrad Karlštejn http://www.hradkarlstejn.cz/
Hrad Křivoklát http://www.krivoklat.cz/
Zámek Konopiště http://www.zamek-konopiste.cz/
Festival dechových orchestrů Kmochův Kolín http://www.kmochuvkolin.cz/
Multikulturní hudební festival Sázavafest http://www.sazavafest.cz/
Středočeský folklorní festival Tuchlovická pouť http://tuchlovicka.pout.sweb.cz/
Lázně Poděbrady http://www.lazne-podebrady.cz/
Mariánské poutní místo Svatá Hora http://svata-hora.cz/
Památka UNESCO Kutná Hora http://www.kutnahora.cz/
Sázavský klášter http://www.klaster-sazava.cz/

Charakteristika

Středočeský kraj jako územně správní jednotka vznikl v roce 1960, v roce 2000 pak jako samosprávný celek na základě ústavního zákona. Středočeský kraj a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, které zaujímají stejná území, jako dřívější územně správní celky. Středočeský kraj nemá jako jediný kraj v republice sídlo kraje na vlastním území, nýbrž na území hlavního města Prahy. Středočeský kraj je v rámci celé republiky krajem největším co do rozlohy, počtu obyvatel i počtu obcí. Má rozlohu 11 014km2, tvoří 13,5% území republiky a v jeho středu leží hlavní město Praha. Na severu sousedí s krajem Libereckým a Ústeckým, na severovýchodě s Královehradeckým, na východě s Pardubickým, na jihozápadě s krajem Vysočina, na jihu s krajem Jihočeským, na západě s Plzeňským a na severozápadě s krajem Karlovarským.
Zeměpisně leží Středočeský kraj ve středu Čech, územně přísluší do Českého masivu. Na severu v okolí řeky Labe je rovinatý, na jihu a jihozápadě přechází ve vrchovinu. Nejvyšším bodem je vrchol Tok v Brdech (865 m n.m.), nejnižším hladina řeky Labe v blízkosti Mělníka. Středočeský kraj má 12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.

Krajské město

Středočeský kraj jako jediný kraj v republice nemá krajské město. Jeho funkci supluje hlavní město Praha.

Další zajimavá města

Středočeský kraj jako jediný kraj v republice nemá krajské město. Jeho funkci supluje hlavní město Praha.

Historické a kulturní památky

Do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO byla zapsaná v roce 1995 oblast Kutné Hory, jejíž památkově chráněné území tvoří městská památková rezervace Kutná Hora a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v kutnohorském předměstí Sedlec. Dalším zajímavým místem je Kouřim a jeho středověké opevnění, které je nejzachovalejším hradebním opevněním v České republice a je dlouhé přibližně 1250m. Ve Středočeském kraji se nachází řada hradů a zámků. Zřejmě nejznámějším českým hradem je Karlštejn, který byl postaven jako venkovské císařské sídlo. Mezi další známé hrady patří Křivoklát, Kokořín, Český Šternberk a Mladá Boleslav. Z hradních zřícenin jsou nejznámější Žebrák, Krakovec a Točník. K návštěvám zve i řada zámků, zejména renesanční Březnice, barokní Dobříš, klasicistní Hořovice, barokní Jemniště, empírový zámek Kačina, zámek Konopiště (původně gotická pevnost, později přestavěná v pozdně renesančním a barokním stylu), renesanční zámek Lány, zámek Liběchov, zámek Mělník, původně postavený jako románský hrad, zámek Mnichovo Hradiště (původně gotická tvrz, která byla později přestavěna na renesanční zámek), renesanční zámek Nelahozeves, zámek Poděbrady, renesanční zámek Průhonice, postavený v italském stylu, barokní zámek Veltrusy, zámek Vrchotovy Janovice (původně postavený jako gotická vodní tvrz, později přestavěný nejdříve na renesanční zámek a později na zámek barokní) a gotický zámek Žleby.
Ve Středočeském kraji se nachází i několik významných církevních památek. Mezi nejnavštěvovanější duchovní lokality České republiky patří Stará Boleslav, zejména Kostel Sv. Václava, Kostel sv. Klimenta a Kostel nanebevzetí Panny Marie. K dalším významným památkám tohoto druhu patří v Kolíně Kostel sv. Bartoloměje, v Kosmonosích Loreta, v Kouřimi Kostel sv. Štěpána, v Nymburce Kostel sv. Jiljí, u Příbrami Basilica minor (Svatá Hora), jedno z nejznámějších evropských mariánských poutních míst a benediktinský Sázavský klášter.

Příroda

Na území Středočeského kraje je zachována zcela ojedinělá rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Největším skvostem středních Čech je biosférická rezervace Křivoklátsko, zapsaná do seznamu světového přírodního dědictví UNESCO. Rozprostírají se zde 4 chráněné krajinné oblasti – Český ráj, Český kras, Kokořínsko a Blaník. Mezi další zajímavé přírodní oblasti patří Brdy a jeho přírodní parky Hřebeny a Džbán. Největšími řekami, které protékají krajem, jsou Berounka, Cidlina, Jizera, Labe, Sázava a Vltava.

Průmysl a hospodářství

Mezi nejdůležitější průmyslová odvětví v regionu patří průmysl strojírenský, chemický a potravinářský, v menší míře je zastoupena také polygrafie, výroba skla a keramiky. Světového věhlasu dosáhla především automobilka Škoda Mladá Boleslav. Historicky tradiční průmysly, jako těžební, ocelářský a kožedělný jsou v současné době na ústupu. Ve srovnání s ostatními kraji republiky je ve Středočeském kraji nad celostátním průměrem podíl průmyslu a zemědělství a pod celostátním průměrem stavebnictví a služby.

Zemědělství

Vzhledem k dobrým přírodním podmínkám zejména na severozápadě kraje patří Středočeský kraj k oblastem s rozvinutým zemědělstvím. Převažuje rostlinná výroba, především pěstování pšenice, ječmene, brambor, cukrové řepy, řepky olejky a v příměstských oblastech pak pěstování zeleniny, ovoce a okrasných druhů rostlin.

Školství a vzdělávání

O vzdělávání se ve Středočeském kraji stará 534 základních škol, 154 středních škol, 20 vyšších odborných škol a 4 vysoké školy.

Doprava

Na území Středočeského kraje se nachází rozsáhlá síť silničních a železničních tahů, které obklopují hlavní město Prahu. Tato dopravní síť je jednou z nejhustších a nejpřetíženějších v České republice. Hlavní silniční a železniční trasy vedou do hlavního města a jsou historicky radiálně uspořádány. V kraji je provozována i vnitrostátní a mezinárodní lodní doprava po tzv. Labsko-vltavské vodní cestě.
Ve Středočeském kraji funguje rozsáhlá síť Integrovaného dopravního systému.

Kultura

Na území Středočeského kraje se nachází velké množství divadel, kin, muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Mezi nejznámější kulturní centra se řadí České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Hornické muzeum v Příbrami, Muzeum Českého krasu v Berouně, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi, Muzeum Podblanicka ve Vlašimi, Muzeum T.G.M. v Rakovníku, Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, Polabské muzeum v Poděbradech, Rabasova galerie v Rakovníku, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Regionální muzeum v Kolíně, Regionální muzeum v Mělníku, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Na tradiční lidovou kulturu je zaměřeno Muzeum lidových staveb v Kouřimi.
Ve Středočeském kraji jsou provozována 4 profesionální divadla: Středočeské divadlo Kladno, Divadlo Lampion taktéž v Kladně, Městské divadlo Mladá Boleslav a Divadlo Příbram. Ochotnických divadel působí v kraji více než 70. Dále v kraji působí 47 pěveckých souborů, z toho 24 dětských, 28 komorních orchestrů, 18 dechových kapel, 18 folklorních souborů, řada skupin, produkujících moderní hudbu a 9 tanečních souborů. V kraji jsou pořádány hudební festivaly, které prezentují jak vážnou hudbu, tak hudbu ostatních žánrů. Mezi nejznámější patří Hudební festival Antonína Dvořáka v Příbrami, Talichův Beroun, Podblanický hudební podzim, Mezinárodní festival Kmochův Kolín, Multikulturní hudební festival Sázavafest, Slánské jazzové dny a festival lidové hudby Tuchlovická pouť.
V regionu můžete navštívit 849 knihoven, z toho jedna je krajská, 68 je městských a 780 je obecních. V knihovnách naleznete kromě klasických knižních publikací také časopisy, mapy, audiovizuální a zvukové dokumenty. Více než 300 knihoven je připojeno k internetu.

Sport

Tak jako v jiných krajích naší země je nejrozšířenějším sportem ve Středočeském kraji fotbal, tenis, lední hokej, golf, košíková a volejbal. K méně obvyklým sportům, provozovaným v regionu, patří pozemní hokej a házená. Krajskou specialitou je karetní hra Lóra, která se hraje zejména v Kladně a ve Slaném.

Zdroje

Portál Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz/portal
Atlas školství www.atlasskolstvi.cz

© 2008-2014